Các loại mệnh giá tiền Euro

Các loại mệnh giá tiền Euro

Euro là đồng tiền chính thức của 17 trong số 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Một số nước trong EU như Anh, Thụy Điển, Đan Mạch tiếp tục lưu hành và sử dụng đồng tiền riêng do lo ngại sử dụng đồng Euro sẽ làm giảm bớt chủ quyền.Đối với thị trường thế giới Euro là đồng tiền có giá trị  hơn so với đồng đô la Mỹ. Nếu bạn có nhu cầu mua bán etherum, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đồng tiền Euro có hai loại: tiền giấy và tiền xu với các loại mệnh giá khác nhau.

Tiền giấy

Có tất cả 7 loại mệnh giá cụ thể là: 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro. Bảy loại mệnh giá được in với bảy loại màu sắc riêng biệt để giúp thêm cho việc nhận diện. Kích thước của các đồng tiền cũng khác nhau và tăng dần tương ứng với giá trị đồng tiền. Hiện nay, đồng Euro cũng được sử dụng để mua bán etherum. Những đặc trưng chung cho tất cả các loại tiền giấy Euro là: tên của đồng tiền được viết theo cả hệ chữ cái latinh (Euro) và hệ chữ cái Hylạp (EYPW); những chữ cái đầu của Ngân hàng trung ương châu Âu được viết theo năm ngôn ngữ khác nhau - BCE, ECB, EZB, EKT, EKP bao gồm trong đó tất cả 11 ngôn ngữ chính thức của các quốc gia trong Cộng đồng châu Âu; ký hiệu thể hiện bản quyền đã được đăng kí; chữ kí của ông Wilem F.Duisenberg, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu và cuối cùng là cờ của Liên minh châu Âu. 

Tờ 5 Euro


Tờ 10 Euro


Tờ 20 Euro


Tờ 50 Euro


Tờ 100 Euro


Tờ 200 Euro


Tờ 500 Euro


Đồng Euro xu

Euro được đưa vào lưu thông có 8 loại mệnh giá khác nhau: 1, 2, 5, 10, 20 và 50 cent và 1 Euro, 2 Euro. Một Euro tương đương với 100 cent