Các loại mệnh giá tiền Hàn Quốc

Các loại mệnh giá tiền Hàn Quốc


Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới thì Hàn Quốc cũng có đồng tiền riêng của họ và đồng tiền của họ cũng đã trải qua nhiều lần thay đổi khác nhau về các loại mệnh giá, chất liệu, kiểu dáng,… một phần là để phù hợp với xu hướng và thời đại, một phần để ngăn chặn nạn làm tiền giả. Bạn đang tiến hành mua bán bitcoin , hãy liên hệ với chúng tôi. 

Hiện tại đồng tiền Hàn Quốc gọi là Won, tỷ giá thì 1000 Won khoảng 22.000 Việt Nam đồng (VND) . Đồng tiền Hàn Quốc cũng được chia thành 2 loại là tiền giấy và tiền xu. Đồng tiền Hàn vẫn được sử dụng để trao đổi mua bán bitcoin khá rộng rãi hiện nay. 

Tiền giấy

Tờ tiền giấy Hàn bao gồm các mệnh giá 1000 won, 5000 won, 10.000 won và 50.000 won

Tờ tiền 1000 won


Tờ tiền 5000 won


Tờ tiền 10.000 wonTờ tiền 50.000 wonĐồng tiền xu

Bao gồm 4 mệnh giá là : 10 won, 50 won, 100 won và 500 won

Đồng 10 won


Đồng 50 won


Đồng 100 won


Đồng 500 won