Các mệnh giá tiền Ấn Độ

Các mệnh giá tiền Ấn Độ


Rupee là đơn vị tiền tệ chính thức của Ấn Độ và cũng được lưu thông hợp pháp ở Bhutan, được lưu thông không chính thức nhưng khá phổ biến ở các địa phương Nepal giáp Ấn Độ.

Tiền giấy Rupee Ấn Độ có các loại mệnh giá 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 rupee. Tất cả các mệnh giá này ở mặt trước đều có hình chân dung của Mahatma Gandhi . Tiền kim loại rupee có các loại mệnh giá 50 paise (số nhiều của paisa), 1, 2, 5, 10 rupee. Nếu bạn có nhu cầu mua bán bitcoin online , hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đơn vị đếm bổ sung cho rupee là paisa. 1 rupee bằng 100 paisa. Tiền giấy Rupee Ấn Độ có các loại mệnh giá 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 rupee. Tất cả các mệnh giá này ở mặt trước đều có hình chân dung của Mahatma Gandhi.Tiền kim loại rupee có các loại mệnh giá 50 paise (số nhiều của paisa), 1, 2, 5, 10 rupee.

Tiền giấy Rupee

5 Rupee


10 Rupee20 Rupee

50 Rupee

100 Rupee500 Rupee

1000 Rupee


Tiền kim loại Rupee

50 Paise

1 Rupee2 Rupee

5 Rupee

10 RupeeCác mệnh giá tiền Rupee của Ấn Độ vẫn được sử dụng đê trao đổi mua bán bitcoin online. Hãy tham khảo tại đây bạn nhé!