Các mệnh giá tiền malaysia

Các mệnh giá tiền malaysia


Ringgit Malaysia ( còn được gọi là đồng Đôla Malaysia), là đơn vị tiền tệ chính thức của Malaysia. Cũng giống như hầu hết các quốc gia khác, đồng tiền malaysia cũng được chia thành hai loại là tiền xu và tiền giấy.Đồng Đôla Malaysia thay thế cho đồng Đôla của xứMalaya vàBorneo thuộc Anh. Đồng đô-la Malaysia là đồng tiền mới được phát hành bởi ngân hàng trung ương mới, ngân hành Negara Malaysia. Bạn đang có nhu cầu mua bán bitcoin online , hãy liên lạc với chúng tôi. 

Cho đến năm 1973, đồng Đôla Malaysia có thể trao đổi ngang giá với Đôla Singapore và Đôla Brunei. Đồng tiền malaysia vẫn được dùng để trao đổi mua bán bitcoin online trên thị trường hiện nay.


Tiền xu


Tiền xu gồm 5 mệnh giá là 1 cent, 5 cent, 10 cent, 50 cent và RM1


Tiền giấy

Tiền giấy dollar Malaysia lần đầu vào tháng 6 năm 1967 với các mệnh giá $1, $5, $10, $50 và $100. Mệnh giá $1000 đã được phát hành lần đầu năm 1968. Tiền giấy Malaysia đã luôn luôn mang hình ảnh của Tuanku Adbul Rahman, Yang di-Pertuan Agong đầu tiên của Malaysia.


Bao gồm 6 mệnh giá : RM1 , RM2 , RM5, RM10, RM50, vad RM 100.