Các mệnh giá tiền Myanmar đang được lưu hành hiện nay

Các mệnh giá tiền Myanmar đang được lưu hành hiện nay

Kyat là đơn vị tiền tệ của Myanma. Nó thường được viết tắt là "K", được đặt trước giá trị ghi bằng số.Đồng tiền kyat hiện nay đã được đưa vào sử dụng ngày 1 tháng 7 năm 1952. Nó thay thế rupee ngang giá. Các đơn vị nhỏ hơn theo số thập phân cũng được thiết lập với việc kyat được chia ra 100 pya.

Cũng giống như những đồng tiền tệ khác, đồng tiền Myanmar được chia thành 2 dạng là tiền giấy và tiền kim loại. Tiền tệ Myanmar vẫn được sử dụng rộng rãi trên thị trường giao dịch mua ban bitcoin. Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giúp đỡ. 

Tiền giấy Myanmar

Tiền giấy đươc sử dụng và lưu hành bao gồm 12 mệnh giá như sau: 50 pyas, K1, K5, K10, K20, K50, K100, K200, K500, K1000 ,K5000, K10000
Tiền kim loại Myanmar

Tiền kim loại được lưu hành với những mệnh giá khác nhau: 10, 25, 50 pyas, K1, K5, K10, K50, K100