Các mệnh giá tiền Pakistan được sử dụng hiện nay

Các mệnh giá tiền Pakistan được sử dụng hiện nay

Đồng rupee (ký hiệu tiền tệ: Rs; mã: PKR) là tiền tệ của Pakistan. Việc in ấn và kiểm soát do Ngân hàng nhà nướcPakistan, giá trị lớn rupee được tính bằng đơn vị ngàn (1,000) lakh (một trăm ngàn 100,000) crore (một triệu 1,000,000).

Nguồn gốc từ "rupee" xuất phát từ chữ Phạn rūp hay rūpā, có nghĩa là "bạc" trong nhiều các ngôn ngữ Indo-Arya.
Hiện nay trên đất nước Pakistan, đồng tiền tệ được sử dụng dưới 2 dạng là tiền giấy và tiền kim loại. Nó vẫn có mặt trên thị trường tiền ảo. Nếu bạn đang có nhu cầu mua ban eth , hãy xem thông tin tại đây để nắm bắt rõ hơn.

Tiền kim loại

Tiền kim loại thường được người dân nơi đây sử dụng với các mệnh giá : 1, 2, 5 rupees


Tiền giấy

Tiền giấy gồm có các mệnh giá khác nhau:  5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 rupees