Các mệnh giá tiền Thụy Sĩ đang lưu hành hiện nay

Các mệnh giá tiền Thụy Sĩ đang lưu hành hiện nay

Franc là đồng tiền của Thụy Sĩ. Nó cũng là đồng tiền thanh toán hợp pháp của Italia. Mặc dù không phải là đồng tiền thanh toán hợp pháp chính thức nhưng nó vẫn cứ được sử dụng rộng rãi trong đời sống thường ngày tại đây. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có trách nhiệm in tiền giấy còn tiền xu do Xưởng đúc tiền Thụy Sĩ đúc. Tiền tệ Thụy Sĩ vẫn được dùng để trao đổi giao dịch mua ban bitcoin trên thị trường tiền ảo. Nếu bạn muốn được tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi. Hiện nay, franc Thụy Sĩ là đồng franc duy nhất còn được phát hành tại châu Âu.

Franc được lưu hành dưới 2 dạng là tiền giấy và tiền kim loại

Tiền giấy

Bao gồm các mệnh giá 10, 20, 50, 100, 200 và 1,000 franc. Được in tại Orell Füssli Arts Graphiques SA (Zürich)Tiền kim loại

Được lưu hành dưới các mệnh giá: 5, 10 và 20 rappen, 5 franc, được đúc tại xưởng đúc tiền Thụy Sĩ.