Các mệnh giá tiền xu Thái Lan hiện nay

Các mệnh giá tiền xu Thái Lan hiện nay


Baht (tiếng Thái: บาท, ký hiệu ฿, mã ISO 4217 là THB) là tiền tệ của Thái Lan. Đồng bạt được chia ra 100 satang (สตางค์). Ngân hàng Thái Lan là cơ quan chịu trách nhiệm phát hành tiền tệ. Qúa trình mua ban bitcoin cũng diễn ra theo quy trình này. 


Một bạt cũng là một đơn vị đo trọng lượng vàng và thường được sử dụng trong những người làm đồ trang sức và thợ vàng ở Thái Lan. 1 bạt = 15,244 g (15,244 g được sử dụng đối với nén hoặc thoi hoặc vàng "thô"; trong trường hợp đồ kim hoàn, 1 hơn 15,16 g). Tiền tệ Thái Lan cũng được chia thành 2 loại là tiền kim loại và tiền xu. Dưới đây là những thông tin cơ bản về đồng tiền xu của Thái Lan.

Tiền kim loại Thái Lan được chia thành 2 loại là thường sử dụng và ít sử dụng.Tiền kim loại thường sử dụng


Gồm các mệnh giá sau : 25, 50 satang, ฿1, ฿2, ฿5, ฿10


Tiền kim loại ít được sử dụng


Có các mệnh giá khác nhau như sau : 1, 5, 10 satang