Đơn vị tiền tệ chính thức của Triều Tiên

Đơn vị tiền tệ chính thức của Triều Tiên


Đơn vị tiền tệ chính thức của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là wŏn (chosongul: 원, ký hiệu: ₩; mã ISO 4217: KPW; đọc là Uôn). Wŏn do Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát hành và in ấn. Trước kia, đơn vị đếm bổ sung cho wŏn là chon (1 won được chia ra thành 100 chŏn), nhưng hiện không còn được lưu thông. Nếu bạn có nhu cầu mua ban ethereum , hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.


Ngày 6 tháng 12 năm 1947, wŏn bắt đầu được phát hành chính thức. Năm 1959, CHDCND Triều Tiên tiến hành đổi tiền theo tỷ lệ 100 wŏn đang lưu thông bằng 1 wŏn mới. Tiền tệ Triều Tiên vẫn được chia thành 2 loại là tiền kim loại và tiền giấy.


Tiền kim loại


 Tiền kim loại đang lưu thông bao gồm các loại có mệnh giá là 10, 50, 100 wŏn.Tiền giấy


Tiền giấy đang lưu thông bao gồm các loại có mệnh giá là 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1.000 và 5.000 wŏn.