Thời hạn sử dụng của các mệnh giá thẻ nạp vinaphone

Thời hạn sử dụng của các mệnh giá thẻ nạp vinaphone


Thời hạn sử dụng của mệnh giá thẻ nạp Vinaphone là số ngày sử dụng mà các thuê bao VinaCard, Vina365 sẽ được dùng. Thuê bao VinaCard và Vina365 là những hình thức thuê bao Vinaphone bị giới hạn về ngày sử dụng, vì vậy khi khách hàng nạp thẻ Vinaphone vào tài khoản dựa trên mệnh giá thẻ nạp nạp vào tài khoản khách hàng sẽ có thêm ngày sử dụng cho thuê bao của mình. Nếu bạn thắc mắc chưa biết mua ban bitcoin o dau , chúng tôi sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ bạn.Mệnh giá thẻ nạp từ 5.000 đến 10.000 có giá trị sử dụng trong vòng 2 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 10.000 đến 20.000 có giá trị sử dụng trong vòng 5 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 20.000 đến 30.000 có giá trị sử dụng trong vòng 10 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 30.000 đến 50.000 có giá trị sử dụng trong vòng 20 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 50.000 đến 100.000 có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 100.000 đến 200.000 có giá trị sử dụng trong vòng 45 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 200.000 đến 300.000 có giá trị sử dụng trong vòng 70 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 300.000 đến 500.000 có giá trị sử dụng trong vòng 115 ngày
Mệnh giá thẻ nạp từ 500.000 trở lên có giá trị sử dụng trong vòng 215 ngày